Toorop, Jan

Voornaam: 
Jan
Voorletters: 
J.Th.
Achternaam: 
Toorop
Geboortejaar: 
1858
Geboorteplaats: 
Poerworedjo (Indonesia)
Geboorteland: 
Indonesië
Overlijdensjaar: 
1928
CV: 

Jan Toorop is geboren op 20 december 1858 in Poerworedjo (Indonesia). Hij overlijdt op 3 maart 1928 te 's-Gravenhage. Toorop is een belangrijk schilder, tekenaar, glazenier, ontwerper en uitvoerder van kunstnijverheid. Ontwerper en uitvoerder van sectiel en reliëf tegeltableaus, uitgevoerd bij De Porceleyne Fles te Delft en Rozenburg te Den Haag.

De tegeltableaus in de St. Aloysius kapel

De sectieltegeltableaus in de St. Aloysius kapel van de Nieuwe St. Bavo te Haarlem zijn ontworpen en uitgevoerd door Jan Toorop. Hij heeft de tableaus zelf geboetseerd en in reliëf gesneden. De tegels zijn gebakken bij Rozenburg in Den Haag. Er zijn helaas maar vijf tableaus voltooid. Deze zijn gewijd aan de Goede Werken. Van rechts naar links is uitgebeeld de Gelofte van Liefde tot God (dochter Charley heeft hiervoor model gestaan), de Gelofte van Naastenliefde, de Gelofte van Zuiverheid (echtgenote Anne heeft hiervoor model gestaan), de gelofte van Gehoorzaamheid (zijn overleden dochter heeft hiervoor model gestaan) en de Gelofte van Armoede (Jan Toorop staat hier zelf boven links uitgebeeld). De tegels zijn vervaardigd in 1906 en geplaatst in de kapel in 1908. Toorop heeft de opdracht aangenomen voor Hfl. 6000,00. Hij was zelf zeer tevreden met het eindresultaat. Waarom de andere geplande tableaus niet zijn afgemaakt is niet geheel duidelijk.

Signatuur: J.T. of naam voluit

Afbeeldingen: Foto portret, ca. 1925 (bron coll. Mr. F.J. Haffmans, Kunst- en Antiekhandel, Utrecht); afbeeldingen tegelsectieltableaus in de Nieuwe St. Bavo te Haarlem met rondleider en koster Stephan van Rijt (foto's Capriolus,2013).

Bibliografie: 
  • Singelenberg-Van der Meer, M., Nederlandse keramiek- en glasmerken 1880-1940, 2001.