Renssen, Kees van

Voornaam: 
Kees
Voorletters: 
C.W.F.
Voorvoegsel: 
van
Achternaam: 
Renssen
Geboortejaar: 
1941
Geboorteplaats: 
Delft
Geboorteland: 
Nederland
Werkperiode: 
1960 - heden
CV: 

Kees van Renssen is geboren op 4 oktober 1941 te Delft. Als kind wordt hij Aäron genoemd. Van 1959 tot 1964 volgt hij de opleiding aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs (IVKNO) te Amsterdam, vakklas keramiek. Hij is daar de enige leerling (docenten zijn De Vries en Dobbelmann). Hij geeft in deze jaren voor de toeristen draaidemonstraties bij De Porceleyne Fles. 'Hij kan dan tussendoor kijken naar al die mooie dingen die bij De Fles worden gemaakt' (werk van Van Willigen, Nadorp, Sanders). Van 1960 tot 1963 is Van Renssen ook verbonden aan de Experimentele Afdeling van De Porceleyne Fles te Delft. Naar aanleiding van een Perzisch schaaltje uit de twaalfde eeuw (collectie Museum Boymans - van Beuningen, Rotterdam) ontwikkelt hij, aangegeven door dr. Theo Dobbelmann, een krastechniek in de engobelaag, die is aangebracht over de nog leerharde body van de gedraaide vorm. Vooral ook Lies Cosijn zou met deze techniek furore maken. Vanaf 1962 maakt Van Renssen geregeld studiereizen (éénmaal met de scooter) naar Israel. In 1963 is zijn eerste tentoonstelling in het Haags Gemeente Museum. Van 1963 tot 1965 is Van Renssen leraar keramiek aan de Hazelhorstschool onder leiding van Ed Strelitski te Delft. Van 1965 tot 1967 heeft hij zijn eigen atelier Chanookah (betekenis is ook: onafhankelijk) in Delft. Zijn eerste partner Magda Prins (signatuur MP) signeert soms ook mede zijn vroege werk, uitgevoerd in de broze zandklei. In 1967 wordt Van Renssen docent keramiek aan de Minerva Academie in Groningen. Hij gaat wonen in Nijeholtpade (fr), Hoofdweg 255. Van 1971 tot 1974 heeft hij geen eigen keramische productie. In 1976 verhuist hij naar Hijkersmilde (dr). Daarna Zorgvlied (dr). Zijn tweede partner Hubi de Gast signeert de monumentale werken uit deze periode vaak ook mee en helpt deze mee opbouwen. Sinds 1999 woont hij samen met Paula Meier in Seynes in Zuid-Frankrijk. Daar hebben zij een gastvrij keramisch centrum ingericht (zie hieronder meer over keramiek galerie Agan) en streven zij met de stichting Raviv nieuwe idealen na. Voornaamsverandering van Aäron als kind naar Kees en sinds 1996 Ben(jamin). Van Renssen wordt beschouwd als één van de allergrootste Nederlandse keramisten uit het tijdvak 1960 -1980.

Keramiekgalerie Agan

Keramiekgalerie Agan is gevestigd in het Zuid Franse dorp Seynes (Gard, Languedoc-Roussillon). Hier wordt het werk van Ben (Kees) van Renssen en Paula Meier geëxposeerd. Galerie Agan beschikt over een vaste eigen collectie moderne keramiek (unica) en tekeningen van keramist en beeldend vormgever Ben van Renssen van 1964 tot heden aangevuld met nieuw keramisch werk en tekeningen. Bezoek de website: www.galerie-agan.fr

e-mail adres: galerie-agan@hotmail.com

Bezoek ook de website: www.stichting-raviv.fr

Afbeeldingen: portret circa 1960 (bron: RKD, Den Haag); Kom met droedel krasdecor, 1979 (coll. Capriolus); 'De Generaal', imposant beeld uit de serie Uniformen, 1976; overzicht Galerie Agan, 2014.

Werk: 

Kees maakt potterie, plastieken en wandreliefs. Van zijn glazuren zijn het calcium boraat (van geel naar groenig) en het nikkelglazuur (bruinig) favoriet voor accenten in zijn werk. Het vroege werk uit de 1960s van Kees van Renssen kenmerkt zich als een nog zoeken vanuit de gedraaide vorm. Zijn signatuur is de Chanoekia (met of zonder extra sterren en voet) hoewel hij zeven in plaats van negen armen aan de kandelaar tekent. Aan het begin van de 1970s werkt hij aan geometrische constructivistische vormen. Hijzelf beschouwt deze werken (o.a. in het Stedelijk Museum Amsterdam) als een hoogtepunt in zijn oeuvre, hoewel het publiek deze stukken (misschien vanwege de stabiliteit) niet zo apprecieerde. Zijn signatuur is dan een hoofdletter K, verbonden met een kleine v en een omgekeerde R. Niet veel later wordt dit een hoofdletter K, een vrije kleine v en een hoofdletter R. Vanaf midden 1970s krijgt hij veel opdrachten voor grote objecten in de openbare ruimte, zoals de Opengescheurde archiefdoos (1985) in Emmen en het Joods monument in Leeuwarden. Deze kwetsbare werken hebben nogal wat beschadigingen opgelopen door weersinvloeden en door menselijk gedrag. Een opdracht in het N.A.M.gebouw te Assen bestaat uit een doorlopend wandreliëf in de kantine (geologische dwarsdoorsnede) en een negental zuilen (boorkernen) in de entree en binnentuin. Vanuit zijn ervaringen bij De Experimentele Afdeling van De Porceleyne Fles maakt hij rond 1980 in Drenthe heel fraai werk met krasdecors (kommen, zuilen, etc.). In 1998 is Kees van Renssen gestopt, maar in 2011 pakt hij in Frankrijk zijn keramische activiteiten weer op. Hij signeert nu met BKvR en kortelings ook met Agan (de A is de eerste letter van het alfabet, gan = in het Hebreeuws hemel of tuin). Ten slotte signeert Kees van Renssen zijn tekeningen en schilderijen nu voluit met Ben van Renssen. Werk van Van Renssen is te vinden in alle grote museale collecties in Nederland, w.o. Het Stedelijk Museum in Amsterdam. Verder monumentale objecten in de openbare ruimte zoals de Opengescheurde archiefdoos (1985) in Emmen, Het Joods monument in Leeuwarden en het werk in het N.A.M. gebouw in Assen.

Bibliografie: 
  • Neeve, B.R.M. de, Neue Formen der Keramik aus den Niederlanden, Ausstellungkatalog Hessisches Landesmuseum Darmstadt, 1967.
  • Houtzager, Dr. M. Elisabeth, Nederlandse Ceramiek 1945-1970, Centraal Museum.
  • Catalogus Twelve Dutch Potters, The Octagon, Ames, Iowa, May 9 to June 16, 1971.
  • 100 Nederlandse keramisten, Galerij De Arkel, Boxtel 1974.
  • Spruit-Ledeboer, Mieke G., Nederlandse Keramiek 1900-1975, Assen 1977.
  • Visser, Friggo, 'Kees van Renssen: De Stenen spreken', in: Kunstbeeld, april 1984.
  • Duits, Thimo te, Keramiek 90, Moderne Keramiek in Nederland, 1990.
  • Bestandscatalogus Nederlandse na-oorlogse keramiek, RBK 1995.
  • Ben van Renssen, monografie in een oplage van 5 exemplaren, 2019 (een exemplaar is digitaal in te zien bij de RCE in Rijswijk).