K.A.B. - Klei Atelier Brunssum

Naam: 
K.A.B. - Klei Atelier Brunssum
Plaats: 
Brunssum
Nationaliteit: 
Nederland
Werkperiode: 
1939 - 1950
Geschiedenis bedrijf: 

1938 Voorbereiding opening kleiatelier met kleischool in het voormalige gezellenhuis te Rumpen. Initiatief van het Fonds van Sociale Instellingen (F.S.I.), een onderdeel van de Staatsmijnen. Het doel was om werk te verschaffen aan kinderen van mijnpersoneel, die lichamelijk ongeschikt waren voor de zware ondergrondse of bovengrondse arbeid in de mijnbedrijven. 1939 Daadwerkelijke oprichting van het Kleiatelier in een houten noodgebouw aan de Pr. Hendriklaan 149b en 151a. Eerste artistiek leidster is Marianne Hellwig-Blaauw. Zij is beeldhouwster, die voornamelijk religieuze kunst maakt. Zij geeft teken- en boetseerlessen aan de leerlingen vanaf 14 jaar. Aan het Kleiatelier werken ook enkele free-lance kunstenaars. Zij hebben in het atelier een eigen ruimte ter beschikking en maken daar plastieken en boetseerwerken. Enkele van deze kunstenaars zijn: Eugene Laudy, Rob Stultiens, Sjef Diederen en pater Rats. Otto Mulders is geboren in 1927 in Schaesberg (NL). Hij werkt in het Klei Atelier te Brunssum (1941-1943) en studeert aan de Stadsacademie van Maastricht van 1945-1948, waarna hij naar Noorwegen vertrok. Hij is bekend geworden als keramist en schilder. In 1946 verlaten zowel Bellefroid als Daems De Sphinx. Ze gaan over naar het Klei-Atelier der Staatsmijnen te Brunssum dat hierdoor een flinke artistieke impuls krijgt. De prachtige serviezen die de heren ontwikkelen vinden hun weg naar winkels in het topsegment. Beiden blijven niet lang in Brunssum. In 1950 vertrekt Bellefroid naar Mosa. Kort daarna verlaat ook Daems het bedrijf. Hij keert terug naar De Sphinx waar hem de functie van hoofdontwerper is aangeboden.

Afbeeldingen: delen van een servies (bron collectie Capriolus, nu collectie Limburgs  Museum, Venlo); gelegenheid tegeltableau, ontwerp Edm. Bellefroid, 1947, uitvoering K.A.B. (collectie Textielmuseum Tilburg).

Bibliografie: 
  • Pluis, J. Nederlandse Tegels 1900-2000, 2008.