Jan Oosterman - op een kerkhof

Jan Oosterman is een groot keramist geweest. Bejubeld om zijn brede oeuvre dat hij in zijn leven heeft gemaakt en de invloed die hij op andere kunstenaars heeft uitgeoefend. Aanvankelijk begonnen met werk van de schopschijf - hij kreeg o.a. les van Gerrit de Blanken - ging hij toch al in de jaren zestig over op veel vrijer werk. In de jaren negentig maakte hij nog platen als deze. Hij was zeker niet vrij van angsten en in zijn latere werk keert telkens het thema nederigheid terug. Op deze geknikte plaat zien wij een geknield mens ( Jan Oosterman zelf?) bij een priester op het kerkhof. De onvermijdelijke vogels en de gevlekte koppen keren telkens weer terug. De plaat is ten dele verglaasd met een witte tinglazuur en een gele dubbele O. De voorstelling is verder opglazuur geschilderd.

Jan Oosterman was a wonderful ceramist. Celebrated for the wide range of works he produced during his lifetime and the influence he exercised on other artists. Beginning initially with work on the potter's wheel - he received lessons for instance from Gerrit de Blanken - during the nineteen-sixties he had already progressed to works of more spontaneous freedom.  In the Nineties he was still able to produce works such as this one. Jan was surely a man not free of fears, and the theme of humility continued to appear in his works on a regular basis. In this nicked, bent picture we see a man (Jan Oosterman himself?) kneeling before a priest in a graveyard. The inevitable birds and the stained heads have a habit of repeating themselves. The plate is partly glazed with a pewter glaze and signed with a yellow double O. The picture has been further painted on top of the glaze..

Objectnummer: 
0054
Datering: 
1990
Signatuur: 
zie de afbeelding
Conditie: 
gaaf
Herkomst: 
uit de collectie van de kunstenaar
Land: 
Nederland
Status: 
Verkocht