Groot-Crolla, Keramisch Kunstatelier De

Naam: 
Groot-Crolla, Keramisch Kunstatelier De
Plaats: 
Maastricht
Nationaliteit: 
Nederland
Werkperiode: 
1939 - 1989
Geschiedenis bedrijf: 

Theodorus (Theo) de Groot wordt geboren te Amsterdam op 9 april 1909. Op jeugdige leeftijd belandt hij als wees in Maastricht. Hij wordt timmerman en in de avonduren bezoekt hij de Kunstnijverheidsschool. Zijn leraren zijn Henri Jonas (1878-1944) en Jeff Scheffers (1906-2009). Maria (Miets) Crolla wordt geboren in Maastricht op 28 november 1919. Zij bezoekt de kunstnijverheidsschool te Maastricht en krijgt onder meer les van Charles Vos (1888-1954). Miets en Theo leren elkaar op deze school kennen. In 1944 trouwen zij en betrekken twee kamers in het Pesthuis naast de Helpoort te Maastricht. Hier is plaats voor een atelier en een winkel/toonzaal. Direct na de oorlog wordt aanvankelijk serviesgoed gemaakt. Maar het echtpaar schakelt al snel over op kunstaardewerk. Miets Crolla had eerder al gewerkt bij het kunstkeramisch atelier Astra C.V. aan de Gubbelstraat. Hier heeft zij ervaring opgedaan met het vervaardigen van kunstaardewerk. Het fijnere boetseerwerk komt voor haar rekening. De chamotteklei wordt betrokken van Sphinx. Naast het echtpaar werkt in de jaren 1945 en 1946 hier ook de jongeman Harry Trienes (1920-2012). Miets en Harry doen het boetseerwerk, Theo stookt de oven en neemt het glazuren voor zijn rekening. Het maken van tegels was ook vooral het werk van Miets. De tegels werden met de hand gevormd en beschilderd of de voorstelling werd in reliëf uitgevoerd (gegoten in een 'moule'), soms in cloisonné-techniek. Ook werden wel biscuittegels van Mosa betrokken. De Maastrichtse voorstellingen zijn veelal een compilatie van verschillende gebouwen (Pluis en Maussen 2006). Keramische Kunstatelier De Groot-Crolla wordt op 2 juli 1947 ingeschreven in het handelsregister. Het echtpaar heeft altijd vanuit het Pesthuis gewerkt. Theo de Groot overlijdt in 2004. Miets overlijdt in Maastricht op 2 juli 2011.

Afbeelding: Echtpaar de Groot-Crolla circa 2002 (foto Jan Pluis); Theo en Miets bij een religieus beeld, 1950s (bron archief Jan Pluis); gelegenheidstegel, bevrijding van Maastricht op 14 september 1944, 143 x 142 x 10 mm (bron Pluis 2008); Madonna met kind, 1951 (coll. Beatrijs Crijnen); ingekraste signatuur Miets (coll. Beatrijs Crijnen).

Werk: 

Het kleinplastiek assortiment heeft een duidelijk religieuze inslag, zoals kruisbeelden, kerststallen, Madonna's, patroonheiligen, H. Hartbeelden, kinderkopjes. De tegels hebben als onderwerp een jubileum, de bevrijding of Maastrichtse gebouwen. Daarnaast werd 'monumentaal ' werk (gevelstenen, grafstenen, etc.) in opdracht gemaakt.

Bibliografie: 
  • Pluis, J. en Jean M.W. Maussen, 'Maastrichtse gebouwen en bouwwerken op tegels', in: Tegel 34, 2006
  • Pluis, Jan, Nederlandse tegels 1900-2000, Leiden 2008 
  • Maassen, Frans, 'Met liefde gebakken, Keramisch Kunst-Atelier de Groot-Crolla', in: VMA-Bulletin, uitgave Vereniging Maastrichts Aardewerk, nummer 123, juni 2012.