Buytendijk, Hermien

Voornaam: 
Hermien
Voorletters: 
H.
Achternaam: 
Buytendijk
Geboortejaar: 
1948
Geboorteplaats: 
Groningen
Geboorteland: 
Nederland
Werkperiode: 
1988
CV: 

Hermien Buytendijk is geboren in 1948 te Groningen. Na de middelbare school in Heerlen volgt zij gedurende een jaar tekenlessen in het buitenland. Zij wil graag naar de kunstacademie, maar haar ouders zien daar geen heil in. Zij studeert dan in Leiden en wordt in 1974 klinisch psycholoog. In de studieboeken gedoken, voelt zij zich echter ontrouw aan wat ze eigenlijk wil en ontsnapt graag en veelvuldig in fantasieën met potlood en tekenpapier. Zo illustreert zij heel wat almanakken en boekjes. Vervolgens volgt ze etslessen aan de Vrije Academie te Den Haag. Tegen haar veertigste (1988) begint zij opeens met het maken van beelden van keramiek. Thuis, jong weduwe geworden en temidden van de drukte van haar drie kinderen overdag en in de stilte van de avond ontstaan er veel soorten sculpturen. Al vlug blijken de beelden oorspronkelijk, humorvol en vakkundig te zijn en vanaf 1990 volgen er talloze exposities bij een aantal vaste galerieën. Henk Jan vergezelt haar inmiddels met het vervoeren en fotograferen van de beelden. Hermien is werkend lid van de NVK en van de kunstenaarsvereniging Brak-LKV te Voorburg en van het Schilder- en teekengenootschap Kunstliefde te Utrecht. Hermien is keramist, graficus, illustrator en tekenaar.

Tekst ten dele onder dank overgenomen van de website van de kunstenaar: www.hermienbuytendijk.nl

Werk: 

Van huis uit leert zij observeren en met een glimlach naar de wereld te kijken. De ervaring dat die wereld niet is wat ze lijkt, leert zij te relativeren en dat zal later in haar beelden herkenbaar zijn. Haar werk is in het bezit van vele particuliere verzamelaars en te vinden in diverse bedrijfscollecties. 

Bibliografie: 
  • Knoester, C., Hermien Buytendijk combineert droom en werkelijkheid in: Keramiek 4, 2008.
  • Augustijn, P., Hedendaagse keramiek in Nederland, 2008.
Bron foto: 

Foto in atelier: 2010 Paul Carga. Met dank!