Wiegman, Diet / Emil

Voornaam: 
Diet / Emil
Voorletters: 
E.
Achternaam: 
Wiegman
Geboortejaar: 
1944
Geboorteplaats: 
Schiedam
Geboorteland: 
Nederland
Werkperiode: 
1970
CV: 

Diet Wiegman is geboren te Schiedam op 24 januari 1944. Tussen 1961 en 1965 bezoekt hij de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam, afdeling Monumentale Kunst. Als keramist is hij autodidact. In 1976 ontvangt hij een zilveren medaille op de Biennale te Vallauris. Wiegman is docent aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam.

Afbeeldingen: portret kunstenaar zittend in Galerie Delta te Rotterdam, 1999 (bron: NRC 19 maart 1999 (foto Vincent Mentzel)); portret Diet, ca. 2015 (bron Galerie Antipico); verroest blikje uit de collectie van Capriolus (verkocht); 'militaire 'Pukkel', keramiek (bron: particuliere collectie); diverse signaturen. 

Werk: 

Citaat kunstenaar : "Elke scherf, elke kiezel, is voor mij al een compleet beeld. Een grindpad is voor mij de grootst mogelijke eenheid in de grootst mogelijke verscheidenheid. Een beeld van duizend individuele beelden." (citaat uit Kleikunst in de Benelux 1993).

Diet maakt realistisch kwetsbaar werk, zoals verroeste soepblikjes. Maar in zijn meest recente werk staan schaduwen centraal. Schijnbaar vormeloze brokken klei of assemblages van allerlei afvalmaterialen zijn zo opgesteld, dat hun schaduwen die van een beroemd beeld uit de kunsthistorie oproepen. Alle vormen worden met de hand opgebouwd (of gegooid) uit chamotteklei. Soms worden verschillende soorten door elkaar gekneed. Kleur wordt aangebracht door middel van oxydes of engobes. Een enkele maal wordt glazuur toegepast. Er wordt tot 1100 graden gebakken in een electrische oven. Diet met elf anagrammen presenteert zich als de Diet Wiegmangroep bij Galerie Buddenbrooks te Den Haag in 2005. Van keramisch werk is dan al lang geen sprake meer (Tekst deels uit: Catalogus Nederlandse Keramiek '85, De Zonnehof Amersfoort).

Bibliografie: 
 • 100 Nederlandse keramisten, Galerij De Arkel, Boxtel 1974.
 • D. Welling, 'Zware klei en lichte lappen (...)', in: Kunstbeeld, november 1983, p. 64.
 • Duits, Thimo te, Keramiek 90, Moderne Keramiek in Nederland, 1990.
 • I. Nelis, 'Humor en romantiek bij eigenzinnige keramisten', in: Beelding, november 1990, pp. 22-24.
 • Den Haag in kaart : Nederlandse beeldende kunstenaars geven hun visie op het thema, Pulchri Studio 1992.
 • D. Welling, Wijsgerig spel met schjjn en werkelijkheid, Het milieu lab, Den Haag 1992, pp. 37, 39.
 • Nelis, Ilse e.a., Kleikunst in de Benelux, 1993.
 • H. van der Horst, Het portiek, een verlaten plaats heringericht, Schiedam 1995.
 • Bestandscatalogus Nederlandse na-oorlogse keramiek, RBK 1995 Cat. Nederlandse Keramiek 85, De Zonnehof Amersfoort.
 • A. Tanis, Groei. Kunst in 't park, Barendrecht 1998, pp. 40-41.
 • Bulletin Stedelijk Museum Schiedam, juli-augustus 2000, p. 30.