Tor, Galerie De

Naam: 
Tor, Galerie De
Plaats: 
Amsterdam
Nationaliteit: 
Nederland
Werkperiode: 
1966 - 1982
Geschiedenis bedrijf: 

Galerie De Tor is opgericht in 1966 door Maurits Herben; de locatie was voor een galerie zeer ongebruikelijk, en wel in een negentiende eeuwse Amsterdamse saneringswijk, de Czaar Peterbuurt, gelegen tussen de oostelijke eilanden en het oostelijk havengebied, in een voormalige apotheek; het beleid van de galerie was er aanvankelijk op gericht betaalbare grafiek en keramiek te exposeren; omdat bezoekers niet uit de buurt kwamen werd uiteindelijk besloten te experimenteren met tentoonstellingen, in samenwerking met kunstenaars, waarin thema's centraal stonden waarmee mensen, die niet in eerste instantie in kunst geinteresseerd waren, zich konden identificeren (woonproblematiek, oud worden, milieu enz.); veel exposities waren ook gewijd aan het werk van geëngageerde kunstenaars als Walter Barten, Constant, Lucebert, Gerd Arntz, Peter Alma, Opland, Lea Grundig, Carl Meffert en anderen; het beleid werd bepaald door een collectief, bestaande uit Maurits Herben, de kunsthistorica Carry van Lakerveld, de grafisch ontwerpster Jolijn van de Wouw en de fotograaf Pieter Boersma; om voor de veelal verliesgevende thematische tentoonstellingen subsidie te kunnen verwerven werd in 1976 de galerie ondergebracht in de Stichting Informatiecentrum 'De Tor'; de doelstelling was het bevorderen van het verstrekken van informatie over actuele maatschappelijke problemen mede aan de hand van het bevorderen van de relatie tussen kunst en maatschappij; in 1977 werd aan Galerie 'De Tor' de Sikkensprijs toegekend; de laatste tentoonstelling werd in het najaar van 1979 gehouden; het succes van de maatschappij-kritische tentoonstellingen had een negatief effect op het meer commerciële karakter van de galerie; de kunstverkopen liepen dermate terug dat de opbrengsten niet meer toereikend waren om te investeren in de thematische exposities; daarom werd de galerie in 1980 opgeheven.

Werk: 

Tentoonstellingen Tentoonstellingen met o.m. keramiek, die in de galerie zelf zijn gehouden in de 1970s. Uit de lijst blijkt duidelijk de politieke geëngageerdheid van de galerie en de kunstenaars in de 1970s.

1972, Ab Steenvoorden, tekeningen en grafiek, Tije Domburg, keramiek. 1972. 35 'De Luis bij de Tor'. 1972. 36 Jacob Schot, schilderijen en akwarellen. 1972. 37 'Koop kunst met Klaas en Kerst'. 1972. 38 Constant, Vietnam-kollages en tekeningen. 1973. 39 Martin Ruyter, tekeningen en grafiek. 1973. 40 Huub Niessen, tekeningen. 1973. 41 'Funny Fuck 2', 'De anatomische les', Walter Barten, tekeningen en grafiek. 1973. 42 'Van harte gefeliciteerd met uw 65ste verjaardag'. 1973. 43 'Van harte gefeliciteerd met uw 65ste verjaardag'. 1973. 44 'Van harte gefeliciteerd met uw 65ste verjaardag'. 1973. 45 Ger Daniëls, tekeningen, Hilbert Boxem, keramiek. 1973. 46 Hans de Jong, keramiek, Hannie Terpstra, grafiek. 1973. 47 Paul Höhner, tekeningen. 1974. 48 Yvonne Schot, schilderijen en akwarellen. 1974. 49 'Schöner Wohnen = meer geluk', Martin Ruyter, schilderijen en tekeningen. 1974. 50 Tentoonstelling over Apartheid, met Makonde-skulpturen. 1974. 51 Hans de Jong, keramiek. 1974. 52 Johan Koster, schilderijen, tekeningen. 1975. 53 Jacob Schot, schilderijen, akwarellen. 1975. 54 '100 jaar Czaar Peterbuurt in beeld'. 1975. 55 'Chili'. 1975. 56 'De Czaar Peterbuurt in de stutten of in de steigers ? I en II' 1976. 57 Hans de Jong, keramiek, Konrad Mätzig, tekeningen. 1976. 58 'Overlevings- en andere ongemakkelijke stoelen', Martin Ruyter, tekeningen, etsen. 1976. 59 'Een beeld van 10 jaar galerie "De Tor" '. 1976. N.B. Zie ook lijst no. 9 60 'Peter Alma tussen twee wereldoorlogen'. 1976. 61 'Beeld van een boekje'. 1976. 62 'Handel en wandel van "onze" multinationals in Zuidelijk Afrika'. 1977. 63 'Handel en wandel van "onze" multinationals in Zuidelijk Afrika'. 1977. 64 'Kissinger, Carter, Cola & Co.' spotprenten van Gal (=pseudoniem voor Gerard Alsteens). 1977. 65 Co van Poorten, grafiek, tekeningen en akwarellen. 1977. 66-67 '100 jaar De Groene Amsterdammer'. 1977. 68 'Mien in de stutten'. Geëtste stadsgezichten van Aaldrik Harkema. 1977. 69 Lea Grundig, etsen. 1978. 70 Henrique Manuel, tekeningen, gemengde techniek. 978. 71 'Kies een kinderboek'. 1978. 72 'Dat heeft met kunst niets te maken', beeldverhalen van Carl Meffert/Clément Moreau. 1979.

Bron: International Institute of Social History

Bron Foto: 

Poster van de galerie