Stenen Kater, De

Naam: 
De Stenen Kater
Plaats: 
Amsterdam
Nationaliteit: 
Nederland
Werkperiode: 
1945-1969
Geschiedenis bedrijf: 

Pottenbakkerij De Stenen Kater is eigendom van de pottenbakkers Rijk van Scherpenzeel (Amsterdam 10-01-1909) en Louise Rubbens. Rijk van Scherpenzeel is al werkzaam in Amsterdam vanaf 1925. Maar voor 1940 is hij ook actief geweest in de Haarlemmermeer. Het lijkt erop dat het Amsterdamse bedrijf aan de Kerkstraat - tussen Spiegelstraat en Leidsestraat - is gesticht in 1945 (informatie van Johnny Rolf). Louise Rubbens komt waarschijnlijk voor het eerst in het bedrijf in 1957, het jaar waaarin zij gaat samenleven met Rijk. Louise is de draaister en Rijk doet de glazuren. Ludovico Schiavetto neemt tussen 1959 en 1960 draailessen bij Louise Rubbens. Eerder heeft Jan de Rooden een poging gedaan om  draailessen bij haar te nemen, maar haar tarief is voor de beginnende keramist te hoog. In 1957 wordt werk ingezonden naar de groepstentoonstelling in de Academie van den Brink te Amersfoort. In 1959 is er deelname aan de expositie van het Goois Scheppend Ambacht te Hilversum. In 1961 vindt er in het Stedelijk Museum te Amsterdam een presentatie plaats van de Vereeniging Sint Lucas Amsterdam. De Stenen Kater neemt ook hier aan deel. De Stenen Kater is in 1963 door Tichelaars Koninklijke Makkumer Aardewerk- en Tegelfabriek BV overgenomen, omdat het Makkumer bedrijf in die tijd als aanvulling op het traditionele werk ook een eigentijds product wil uitbrengen. De productie wordt naar een sociale werkplaats in Franeker overgeheveld. Dit wordt echter geen succes. Spoedig na dit experiment gaat Tichelaar in zee met Lucie Q. Bakker. Op 26 juni 1962 vertrekt Louise naar Tarragona in Spanje. Rijk volgt op 17 april 1963. De emigratie houdt waarschijnlijk verband met een loodvergiftiging, die Rijk in de pottenbakkerij had opgelopen. De pottenbakkerij met etalage is overgedaan aan Adriek Westenenk, die hier maar kort heeft gezeten.  

Bronnen: RKD Den Haag; website plateel.nl; Stadsarchief Amsterdam; Documentatie Beeldende Kunst in Noord Holland; Dr. Pieter Jan Tichelaar; Johnny Rolf en Jan de Rooden (gegevens verzameld in juli 2015).

Afbeelding: Louise Rubbens en Rijk van Scherpenzeel geportretteerd door Sem Presser in hun atelier in de Kerkstraat te Amsterdam in 1957 (bron Stadsarchief Amsterdam); twee varianten van kop en schotel (particuliere collectie); sticker.

 

Werk: 

Onder andere een seriematige vervaardiging van kop en schotels (zie afbeeldingen).