Mosa B.V., Koninklijke (Louis Regout)

Naam: 
Mosa B.V., Koninklijke (Louis Regout)
Plaats: 
Maastricht
Nationaliteit: 
Nederland
Werkperiode: 
1883
Geschiedenis bedrijf: 

In 1883 wordt de porseleinfabriek Mosa opgericht door Hubert Gerard Louis Regout (1832-1904), de vijfde zoon van Petrus Regout. In 1888 richt Louis Regout, zoon van Hubert Gerard Louis Regout, een muurtegelfabriek op naast de bestaande porseleinfabriek, onder de naam Firma Regout jr.; Alfred Regout richt de vloertegelfabriek REMA op. In 1902 richt Louis Regout de glasfabriek C.V. Stella op. De drie fabrieken worden in hetzelfde jaar nog ondergebracht in één onderneming: C.V. Porselein- en Muurtegelfabriek Mosa en Glasfabriek Stella. In 1925 worden de glasfabrieken van Mosa en Sphinx samengevoegd tot de N.V. Kristalunie. In 1949 start Mosa met de productie van vloertegels. Het merk MMM (Muurtegelfabriek Mosa Maastricht) verandert in TMM (Tegelfabriek Mosa Maastricht). In 1957 wordt een nieuwe vloertegelfabriek geopend in Limmel. In 1964 wordt de vloertegelfabriek REMA overgenomen door Mosa. In 1972 wordt Mosa ondergebracht in de bank- en handelsonderneming Thyssen-Bornamisza. In 1974 wordt de DSM de nieuwe eigenaar. In 1983 krijgt Mosa het predicaat 'koninklijk'. In 1985 wordt Mosa onderdeel van Redland Holding en in 1991 van France Alfa te Parijs. In 1996 worden de porseleinfabriek en de muurtegelfabriek afzonderlijke ondernemingen: Mosa Porselein BV en Koninklijke Mosa BV. In 1997 wordt Mosa aangekocht door drie Nederlandse investeringsmaatschappijen. In 2004 gaar Mosa porselein BV failliet. In 2005 gaat Mosa over in handen van Egeria capital (familie Brenninkmeijer).

Omstreeks 1940 rustte de Mosa-collectie op drie pijlers: losse artikelen van porselein, serviezen van plateelaardewerk en tegels. Na de oorlog werd de draad weer opgenomen met het uitbrengen van de plateelserviezen. In 1947 deed de directeur Mr. Dr. Louis Regout een belangrijke stap door het aanstellen van Edmond Bellefroid als esthetisch adviseur. Kort daarna tekende Bellefroid als ontwerper van Mosa aan nieuwe modellen. Met de ontwerpen Norma en Wilma maakte hij duidelijk dat het hem ernst was met het zoeken naar zuivere lijnvoering, eerlijk materiaalgebruik en verantwoorde decoratie. In 1957 ontwikkelde Bellefroid het succesvolle servies Noblesse. De consumentenmarkt vroeg om afwisseling en variëteit. Tegen deze achtergrond kan de vorming van het MOSA DESIGN TEAM gezien worden. Na de tijd van Bellefroid zou het teamwork van belang worden. Leden van het design team - operationeel sinds 1966 en in de publiciteit vermeld sinds 1969 - waren Jef Schijns, Ton Johannesma, Harry Pilet, Camille Zeguers, Ger van Vliet en Kees Luesen. De decorontwerpers werkten nauw samen. Succesvol was de tegelserie onder de naam Chopin-serie (1977) met strooidecor van Jef Schijns. Rond 1979 ontwikkelt Piet Stockmans voor Mosa de Normaset, een gesegmenteerde set schotels voor zorginstellingen.

Afbeeldingen: wapentegel, wapen van Sittard, cloisonné techniek, 102 x 102 x 10 mm, ca. 1930-1940 (bron Pluis 2008); huwelijkstegels prinses Juliana en prins Bernhard, 7 januari 1937, tranfer links en reliëf rechts, 1937 (bron Pluis 2008); jubileumtegel voor werkgebouw Het Veem te Amsterdam, ontwerp Edmond Bellefroid, 200 x 100 x 7 mm (bron Pluis 2008).

Bibliografie: 
  • Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek, 11, 1983/4.
  • Polling, A., Maastrichtse ceramiek, merken en dateringen, 2006.
  • Pluis, Jan, Nederlandse Tegels 1900-2000, 2008.