Maarten Porcelein, St.

Naam: 
Maarten Porcelein, St.
Plaats: 
Utrecht / Rhenen
Nationaliteit: 
Nederland
Werkperiode: 
1942 - 1960
Geschiedenis bedrijf: 

St. Maarten Porselein is het verhaal van Han Knaap. Hij wordt als Johan Anton Knaap geboren in Utrecht op 22 februari 1913. In 1925 begint hij aan een drie-jarige H.B.S. opleiding. Van 1929 tot 1931 bezoekt hij de Rijkstuinbouwschool te Boskoop, afdeling Indische Culturen. Na twee jaar wordt hij afgekeurd vanwege zijn gezondheid en verlaat hij de opleiding. 1931 Werkzaam bij een ingenieursbureau in Utrecht. 1933-35 Volgt B.N.A.-cursus, bouwkundig tekenaar. 1939 Wordt roomskatholiek, trouwt Maria Anna Gertruda Noppen en treedt in dienst bij Rijkswaterstraat als tekenaar. Het echtpaar woont korte tijd in Baarn. 1940 Vestiging te Utrecht, Willem Barentzstraat. 1942 Geeft zijn beroep definitief op en gaat over op het vervaardigen van dierplastieken. Atelier Oude Kerkstraat, na de oorlog aan de Willem Barentzstraat. 1948 Inschrijving Kamer van Koophandel te Utrecht onder de naam St. Maarten Pottenbakkersatelier. 1949 Vestiging van het bedrijf te Rhenen. Eénmanszaak wordt commanditaire vennootschap: St. Maarten Porcelein C.V. 1954 Inzending Xe Triennale te Milaan, bekroning gouden medaille. 1957 Het bedrijf wordt failliet verklaard. Han Knaap zet het voort voor eigen rekening en risico onder de naam St. Maarten Porcelein. 1960 Het bedrijf wordt opgeheven. Han Knaap treedt in dienst bij de Porceleyne Fles te Delft. 1961 Mei, het dienstverband te Delft wordt beëindigd. 1963 September, Han Knaap treedt in dienst bij de Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving te Den Bosch als leraar. 1963-64 Enige tijd werkzaam bij de Driehoek te huizen. 1973 April, brief Akademie, dienstverband wordt per 1 augustus 1973 beëindigd. 1973 op 24 mei, sterft na een ongeval in Maastricht.

Afbeeldingen: portret uit C.O.S.A. (Centraal Orgaan Scheppend Ambacht), augustus 1955; portretuitsnede uit de catalogus 1988 (foto door E.P. van Zachten, Amsterdam).

Bibliografie: 
  • Sterk, Anna, St. Maarten Porcelein Han Knaap, catalogus bij de expositie in Museum Het Kruithuis, 's -Hertogenbosch, 1988.