Joris, Keramische Industrie BV St. - Terraco / Draak

Naam: 
St. Joris Keramische Industrie BV - Terraco / Draak
Plaats: 
Beesel (li)
Nationaliteit: 
Nederland
Werkperiode: 
1923-heden
Geschiedenis bedrijf: 

Op 23 juni 1923 wordt de NV Steenfabriek St. Joris te Beesel opgericht door enkele aannemers en kooplieden. Het adres is dan Kesselscheweg 121 te Beesel. In 1937 vervaardigt St. Joris voor de eerste keer een groot keramisch reliëfbeeld naar ontwerp van de kunstenaar Wessling uit Kerkrade. Het is de start van het Terraco-atelier. Op 6 juni 1939 wordt de merknaam 'Terraco' geregistreerd. In 1940 wordt de naam van de NV Steenfabriek St. Joris gewijzigd in NV Kleiwarenfabriek St. Joris. Gedurende de Tweede Wereldoorlog wordt het bedrijf door oorlogsgeweld getroffen. Op 24 juli 1945 kan na opruimwerkzaamheden het vuur in de eerste ovens weer worden aangemaakt. In 1946 worden bij de afdeling keramiek al weer 9.554 vazen geproduceerd, waarvan er 7.770 worden verkocht. Eind 1947 heeft St. Joris circa tachtig personeelsleden in dienst. In deze vroege opbouwperiode zijn diverse kunstenaars verbonden aan het keramisch atelier. Het zijn Edmund Wessling, Albert Meertens, Charles Grips, Leo Jungblut, Theo Hoitink en Willem Nijs. Zij allen maken nog voornamelijk religieus werk. In 1963 werkt voor een korte periode de Bulgaars/Franse keramist en fotograaf Vassil Ivanoff (1897-1976) samen met Ton van de Rotten in het bedrijf. Er zijn aan het begin van de zestiger jaren dan drie afdelingen, t.w. vuur- en zuurvast, technische producten en keramiek. In de jaren zestig verschuift de aandacht in het keramiek atelier steeds meer naar de monumentale bouwkeramiek. De vraag naar religieuze objecten zoals plaquettes, kruisbeelden, wijwaterbakjes en wijwaterkruikjes neemt sterk af. In de zestiger jaren worden enkel nog nieuwe ontwerpen voor luxe vazen, kruiken, grote tuinbeelden en unica gemaakt. Lambert Driessen werkte hier en gesigneerde LB. Eind jaren zeventig neemt ook de vraag naar monumentale bouwkeramiek af. Kunstenaars die aan het bedrijf verbonden waren zijn Piet Schoenmakers, Joep Thissen, Jules Rummens, Jan Lücker, Mathieu Boessen, Ton van de Rotten, Frans Lommen, Paul Vincken, Josef Crompvoets en Harrie Maas. Na de pensionering van de laatste kunstenaar- draaier Ton van de Rotten in 1994, worden er bij St. Joris geen vazen meer gemaakt. In 2006 sluit het kunstatelier van St. Joris definitief zijn deuren. De laatste kunstenaar, Herm Driessen jr., emigreert naar Frankrijk.

Afbeeldingen: kan, handgedraaid, ingekrast decor (bron Haffmanns Utrecht); beeld van Sint Augustinus op sokkel aan het kerkplein van de Augustinuskerk te Gaanderen, Achterhoek, circa 1955 (dit beeld staat in spiegelbeeld afgebeeld in 'De kus...' p. 205, zie literatuurlijst); beeld van een mijnwerker; 2x signaturen.

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 
  • Pluis, J. Nederlandse Tegels 1900-2000,2008.
  • Steerneman, Harrie, 'Uit eigen verzameling O.L. Vrouw v.d. Goede Duik', in: Devotionalia, 1999.
  • Driessen, Erik, De kus van het Beeselse vuur - St. Joris Keramiek, 400 p., 2017.
  • Mondelinge informatie van Erik Driessen, Beesel.