Hooft, Marja

Voornaam: 
Marja
Voorletters: 
M.C.
Achternaam: 
Hooft
Geboortejaar: 
1946
Geboorteplaats: 
Amsterdam
Geboorteland: 
Nederland
Werkperiode: 
1970-heden
CV: 

Marja Hooft is geboren op 18 december 1946 in Amsterdam. Van 1964 tot 1968 bezoekt zij de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam, afdeling keramiek. Aansluitend bezoekt zij van 1968 tot 1970 de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, afd. Monumentale Kunst. In 1969 heeft zij haar eerste tentoonstelling in het Gemeente Museum van Maassluis. Tussen 1970 en 1973 werkt zij op de Experimentele Afdeling van De Porceleyne Fles te Delft. In 1973 werkt Marja op het Keramisch Werkcentrum te Heusden. Marja woont tot 1973 in Amsterdam, daarna in Heusden. In 1974 werkt zij hier op het Keramische Werkcentrum. Van 1979 tot 1993 is zij docent keramiek aan de Chr. Academie voor Beeldende Kunsten te Kampen. Van 1983 tot heden is zij docent materialen en technieken aan het Instituut Collectie Nederland ICN/RCE (opleiding Restauratoren) te Amsterdam. Van 1993 tot heden is zij docent keramiek / plastische vormgeving aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Maastricht. In 2013 woont en werkt Marja in Houthem-St. Gerlach. Zij is gehuwd met B. Timmerman.

Marja Hooft maakt plastieken en wanddecoraties. Tegenwoordig werkt zij ook in porselein.

Cheops

Samen met Rob Brandt (1946), Tjitske Dijkstra (1946), Michel Kuipers (1949) en Jan van Leeuwen (1943-1992) vormt zij de groep Cheops. Hun voornaamste drijfveer is het creëren van een adempauze in de benauwende wereld van de Nederlandse keramiek. Om de vrijblijvendheid uit te sluiten hebben de vijf kunstenaars, op initiatief van Marja, in 1985 zich aanvankelijk verplicht om op z'n minst vijf jaar met elkaar te blijven samenwerken onder de naam Cheops, Salon Curieux.

Naast keramist is Marja Hooft beeldhouwer, schilder en tekenaar.

Bezoek haar website: www.marjahooft.nl

Afbeeldingen: portret; installatie Tafel met kleed, samenwerking met de weefster Danielle Janssen, h.70 cm, 1990 (bron Te Duits,1990); object zonder titel (solo expositie Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden, 2006); plastiek 2 (bron website kunstenaar).

Werk: 

"Marja Hooft benadert het keramische vak op een onconventionele wijze. Telkens is zij op zoek naar nieuwe uitdagingen om niet vast te roesten in de traditionele opvattingen. Vijf jaar geleden vroeg zij aan de textielkunstenares Danielle Janssen om bij een vaas met bijbehorende tafel een bijpassend kleed te maken. Dit verzoek mondde uit in een langdurige en vruchtbare samenwerking. Beide diciplines zijn in het werk even belangrijk. Creatieve impulsen komen van beide kunstenaars. Het uigangspunt van vaas en kleed is lamgzaam op losse schroeven komen te staan. De oorspronkelijke betekenis van de onderdelen is in belangrijke mate geabstraheerd." (tekst Te Duits, 1990).

Bibliografie: 
  • Spruit-Ledeboer, Mieke G. - Nederlandse keramiek 1900-1975, Assen, 1977.
  • Duits, Timo te, Moderne keramiek in Nederland, 1990.
  • Beek, W. van der en S. Petrusa - Cheops, Salon curieux, Zwolle isbn 90 400 9276 1.
  • Baas, Fredric, Levenwerk 04, Marja Hooft, in: Keramika nr. 3 2006.