Carasso, Fred

Voornaam: 
Fred
Voorletters: 
F.A.
Achternaam: 
Carasso
Geboortejaar: 
1899
Geboorteplaats: 
Carignano
Geboorteland: 
Italië
Werkperiode: 
1922 - 1969
Overlijdensjaar: 
1969
CV: 

Fred Carasso is geboren als Frederico Antonio Carasso op 2 juni 1899 in Carignano bij Turijn. Hij is geboren in een familie van handwerkers. In 1922, twee weken na de machtsovername door Mussolini, wijkt hij uit naar Parijs. Hij werkt er als schrijnwerker. Vanwege zijn politiek activisme wordt hij in 1928 Frankrijk weer uitgezet, hetgeen hem in 1933 opnieuw overkomt in Brussel. Zijn toevlucht vindt hij uiteindelijk in Nederland, dat zijn nieuwe vaderland zal worden. Hij raakt bevriend met Maurits Dekker, Han Wezelaar, Leo Braat, Piet Esser en Gerrit van der Veen. Toch heeft Carasso in 1933 nog zijn eerste tentoonstelling in Brussel, zij het onder het pseudoniem Fred Deltor. Naast tekeningen, fotocollages, laat hij ook vier kleine beelden zien. In Amsterdam kan hij zich pas als beeldhouwer ontplooien en wordt hij opgenomen in de kring der Amsterdamse beeldhouwers. In 1938 exposeert Carasso voor het eerst in Nederland. In 1956 wordt hij benoemd tot hoogleraar in de beeldhouwkunst aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht als opvolger van Oscar Jespers. Fred Carasso overlijdt op 7 september 1969 te Amsterdam.

Werk: 

Carasso vervaardigt in Rotterdam het 46 meter hoge Nationaal Monument voor de Koopvaardij, ter nagedachtenis aan de 3.500 burgerslachtoffers op zee tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het ontwerp van Carasso bestaat uit een gestileerde scheepssteven van aluminium met betonnen golven. Al in 1957, voor de onthulling, ontstaat veel discussie en wordt besloten een bronzen beeldengroep toe te voegen met het motto zij hielden koers. De 8 meter hoge beeldengroep is pas in 1965 klaar.

Actueel

Op 11 december 2008 is in Museum Beelden aan Zee in Den Haag de tentoonstelling ‘Atelier Carasso’ geopend waarin de collectie kleinplastiek uit het atelier van de Italiaans-Nederlandse beeldhouwer Federico (‘Fred’) Antonio Carasso (1899-1969) voor het eerst aan het publiek wordt getoond (www.beeldenaanzee.nl). Deze tentoonstelling ‘Atelier Carasso’ memoreert het langdurige bruikleen van de Stichting Federico Antonio Carasso aan het Museum Beelden aan Zee. Dezelfde dag is aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag het archief van Fred Carasso door de Stichting Federico Antonio Carasso geschonken. Het archief van Carasso is zeer rijk en divers van aard: het bevat correspondentie, agenda’s, persoonlijke stukken, toeristische brochures, foto’s, catalogi van tentoonstellingen waaraan Carasso deelnam, ontwerptekeningen, manuscripten, documentatie, etcetera. Het archief telt ongeveer 5 strekkende meter en is vanaf het voorjaar van 2009 door het publiek in te zien op de studiezaal van het RKD. Het archief is geïnventariseerd door de kleindochter van Federico Carasso, Deirdre E.M. Carasso, kunsthistorica en archivaris, nu werkzaam als Hoofd Educatie en Publieksbegeleiding van Museum Boijmans van Beuningen. Het archief Carasso vormt een belangrijke versterking van de al bij het RKD aanwezige archieven van beeldhouwers (o.a. van Jaap Kaas, Jan Bronner, Mari Andriessen, Charlotte van Pallandt) en organisaties voor beeldhouwers (Nederlandse Kring van Beeldhouwers). De nalatenschap van de beeldhouwer Federico Antonio Carasso bestaat verder nog uit een verzameling tekeningen, beelden, en boeken. De beelden zijn verspreid onder particulieren, musea en familieleden; de boeken zijn in langdurig bruikleen gegeven aan Museum Beelden aan Zee (geïnventariseerd). (bron: persbericht RKD)

Bibliografie: 
  • RBK / ICN Bestandscatalogus naoorlogse keramiek, 1995.
Bron foto: 

Fred Carasso in zijn atelier, 1969.